Administracja

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

ADMINISTRACJA to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego-politycznego, gospodarczego.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Podstawy prawa
 • Historia państwa i administracji
 • Postępowanie administracyjne
 • Kryminalistyka i kryminologia
 • Prawo celne i prawo rolne
 • Polityka regionalna i prawo rolne

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Administracja cyfrowa
 • Administracja publiczna
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego

Sylwetka absolwenta

Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują absolwenta do pracy w:

 • administracji biurowej i publicznej
 • służbie cywilnej
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • firmach ubezpieczeniowych
 • urzędach i izbach skarbowych

Dodatkowe informacje

http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-i-stopnia/administracja/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl