Turystyka historyczna

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Turystyka historyczna jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest kształcenie kadr na potrzeby biznesu turystycznego, w oparciu o zasób wiadomości z zakresu historii i praktyczną wiedzę dotyczącą mechanizmów, reguł i trendów obecnych w funkcjonowaniu nowoczesnej turystyki. Cechą charakterystyczną lubelskiego programu studiów w zakresie turystyki historycznej jest wprzęgnięcie doń przedmiotów wymaganych na egzaminach dla pilotów wycieczek. Studia kończą się egzaminem potwierdzającym wiedzę i umiejętności studenta w zakresie pilotażu (odpowiedni certyfikat uprawnia do uprawiania zawodu!).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Obsługa ruchu turystycznego, Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne, Pilot a grupa, Krajoznawstwo, Marketing internetowy, tworzenie produktu sieciowego i systemy, Projekty europejskie w turystyce, Historia kultury i sztuki, Odtwórstwo i inscenizacje historyczne w turystyce, Obiekty poprzemysłowe w turystyce.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://syjon.umcs.lublin.pl/merovingian/mlo/course/studies_plan/3578/

 

Po ukończeniu studiów absolwent:

  • Posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk historycznych, społecznych i ekonomicznych umożliwiającą podejmowanie pracy zawodowej lub społecznej w sferze turystyki.
  • Posiada podstawy teoretyczne obsługi ruchu turystycznego i tworzenia atrakcyjnej oferty turystycznej.
  • Opanuje dwa języki obce (poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), swobodnie włada także językiem specjalistycznym w zakresie studiowanej dyscypliny
  • Uzyska podczas praktyk zawodowych i szkoleń umiejętności z zakresu organizowania i prowadzenia imprez turystycznych, przygotowania oferty turystycznej dla różnych segmentów rynku, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym oraz obsługi klienta, a także specjalistyczne uprawnienia pilota wycieczek krajowych i zagranicznych.

Możliwości zatrudnienia

  • biurach podróży
  • punktach informacji turystycznej
  • jako pilot wycieczek krajowych i zagranicznych
  • hotelach i ośrodkach wypoczynkowych,
  • placówkach muzealnych
  • organizacjach społecznych

Posiada także przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze turystyki krajowej i zagranicznej.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej https://usosweb.umcs.pl

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl