Technologie Cyfrowe w animacji Kultury

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Technologie cyfrowe w animacji kultury to jeden z najbardziej innowacyjnych i nowatorskich kierunków studiów w Polsce, łączący praktyczne umiejętności dotyczące technologii cyfrowych z refleksją humanistyczną nad współczesną kulturą. Dlatego też studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie szerokich kompetencji praktycznych w obsłudze nowych mediów i cyfrowych narzędzi do animowania obiektów, wydarzeń, imprez w obszarze kultury (zwłaszcza kultury cyfrowej) i pogłębionej wiedzy w zakresie współczesnej kultury i zjawisk jej towarzyszących. Studia kończą się uzyskaniem stopnia licencjata w zakresie Technologii cyfrowych w animacji kultury. Program studiów został opracowany w ścisłej współpracy z instytucjami i osobami zajmującymi się praktycznymi działaniami w sferze szeroko rozumianej kultury, tj.: Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, studio produkujące gry komputerowe Mutated Byte, Fundacja Nowoczesna Polska, Academia Electronica, UCZNiKO.

Kadra składa się z wybitnych praktyków: producentów gier komputerowych (firma Mutated Byte), profesjonalnych grafików komputerowych, informatyków, specjalistów od gier komputerowych, a także akademickich teoretyków specjalizujących się w tematyce współczesnej kultury, nowych mediów i cyberkultury.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Grafika komputerowa 2D, Grafika komputerowa 3D, Gry komputerowe w kulturze, Design w kulturze, Podstawy programowania zorientowanego na klienta, Środowisko programistyczne, Socjologia kultury, Kultura społeczeństwa informacyjnego, Filozofia współczesna, Wybrane zagadnienia historii kultury, Projektowanie stron Internetowych, Tworzenie serwisów internetowych i zarządzanie informacją w sieci, Montaż audio-video i edytory obrazu, Podstawy dziennikarstwa internetowego, Technologie mobilne, Netnografia i nauka sieci w badaniach Internetu.

Sylwetka Absolwenta

Po skończeniu studiów Technologie cyfrowe w animacji kultury, absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z obszarów:

 • tworzenie multimediów i grafiki komputerowej
 • tworzenie stron internetowych i administrowania nimi
 • tworzenie cyfrowych, multimedialnych opowieści i tekstów dla portali internetowych
 • zdobywanie i przetwarzanie informacji za pomocą cyfrowych narzędzi
 • wizualizowanie treści kulturowych
 • promowania wydarzeń kulturalnych za pomocą nowych mediów
 • funkcjonowanie kultury społeczeństwa informacyjnego i cyberkultury

Możliwości zatrudnienia

Absolwent posiądzie kwalifikacje niezbędne w skutecznym aplikowaniu o pracę m.in. w następujących miejscach:

 • w firmach prowadzących portale specjalizujące się w problematyce kulturalnej,
 • w social mediach
 • w agencjach reklamowych promujących wydarzenia kulturalne za pomocą nowych mediów,
 • w nowoczesnych placówkach kulturalnych i ośrodkach kultury (medialabach),
 • w firmach zajmujących się badaniem zasobów sieciowych i analizą trendów kulturowych pod kątem marketingowym
 • wydawnictwach i mass mediach (TV, radio, prasa)

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl