Produkcja medialna

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Studia na kierunku Produkcja medialna kierowane są do osób koncentrujących się na pracy w mediach elektronicznych lub kierunkach pokrewnych (prasa, reklama, marketing, public relations); osób pragnących w przyszłości zajmować się organizacją i kierowaniem projektów z dziedziny nowych mediów interaktywnych. Niewątpliwym atutem kierunku Produkcja medialna jest jego praktyczny wymiar, dzięki czemu absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej i odnalezienia się na wymagającym rynku pracy. Zajęcia warsztatowe prowadzone są przez specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków z branży medialnej. Większość zajęć odbywa się w Inkubatorze Medialno-Artystycznym, który posiada profesjonalne zaplecze techniczne. Do dyspozycji studentów są pracownie multimedialne: dziennikarstwa radiowego, telewizyjnego, prasowego i internetowego, pracownie fotograficzne oraz pracownie filmowe i teatralne. Wysokiej klasy sprzęt, jakim dysponuje Inkubator Medialno-Artystyczny jest wartością unikatową nie tylko w skali miasta Lublina, ale całego regionu.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Podstawy grafiki komputerowej; Podstawy reżyserii; Wybrane problemy kina; Gatunki medialne; Zarządzanie przedsiębiorstwem wielomedialnym; Mediatyzacja sfery publicznej; Wiedza o sztukach audiowizualnych; Public relations; Techniki animacji komputerowej; Sztuka dźwięku; Wprowadzenie do infobrokeringu; Storytelling w mediach; Metodologia nauk o mediach; Komunikacja marketingowa; Dyskurs w nowych mediach; Semiotyka kultur popularnych. Dodatkowo w programie studiów przewidziane są przedmioty specjalizacyjne oraz fakultatywne, pozwalające na zdobycie pogłębionej wiedzy i rozwój w danej dziedzinie.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0903/114345-produkcja-medialna-i-st-stacj-2015-2016.pdf

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  1. Multimedia – w ramach specjalności student realizuje następujące przedmioty: Warsztat operatorski; Warsztat fotografii cyfrowej; Warsztat copywritera; Warsztat scenopisarski; Warsztat montażu; Warsztat produkcji medialnej; Warsztat postprodukcji multimedialnej (dźwięk, obraz, grafika); Podstawy DTP i poligrafii cyfrowej; Animacja multimedialna.
  2. Organizacja produkcji medialnej – w ramach specjalności student realizuje następujące przedmioty: Ekonomia i finansowanie produkcji multimedialnej; Development w produkcji medialnej; Kosztorysowanie produkcji medialnych; Podstawy sztuki operatorskiej; Technologia produkcji w mediach; Dystrybucja i promocja w mediach; Sztuka negocjacji; Planowanie kampanii reklamowych; Warsztat postprodukcji medialnej.

Podział na specjalności będzie dokonywany przed rozpoczęciem III semestru.

Sylwetka absolwenta

Zdobędzie między innymi wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych obszarów nauk społecznych/humanistycznych/ekonomicznych: psychologii, socjologii, kultury, literatury, sztuki, prawa, ekonomii, nowych technologii komunikacyjnych, sztuk audiowizualnych.

Najistotniejsze dla profilu kształcenia w ramach kierunku są zajęcia praktyczne, pozwalające jego absolwentowi swobodnie poruszać się w świecie kreowania cyfrowej rzeczywistości medialnej. Należą do nich między innymi takie umiejętności, jak: kreatywne programowanie; tworzenie aplikacji multimedialnych; realizowanie animacji reklamowych; opracowywanie materiałów dziennikarskich dla wielu platform itp.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do produkcji i edycji programów na wielu platformach komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem potencjału nowych technologii komunikacyjnych. Ponadto w ramach kierunku kształcić się też będzie kadrę zarządzającą (kierowników produkcji, producentów) przedsięwzięć związanych z produkcją interaktywnych mediów cyfrowych obejmujących Internet, telewizję cyfrową, gry komputerowe, prezentacje multimedialne, cyfrowe efekty specjalne dla potrzeb filmu i telewizji, produkcję wideo i DVD, aplikacje urządzeń mobilnych.

Możliwości rozwoju

Dzięki działalności w kołach naukowych studenci mają możliwość realizowania swoich zainteresowań, pisząc i redagując czasopisma studenckie takie jak „Polformance” czy „Ofensywa”. Biorą udział w warsztatach radiowej „Trójki” czy tygodnika „Polityka”, a także uczestniczą w programie „Młodzież Kontra, czyli… Pod Ostrzałem”. Mogą dodatkowo doskonalić swoje umiejętności w ramach warsztatów z zakresu redagowania portalu internetowego lub redagowania czasopisma. Zajęcia te organizowane są dodatkowo w ramach projektu: Dziennikarstwo ekologiczne – nowa jakość w edukacji medialnej”.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Politologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.politologia.umcs.pl

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl