Pedagogika specjalna

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: jednolite magisterskie

Język studiów: polski

Kierunek Pedagogika specjalna o profilu ogólnoakademickim, skierowany jest do kandydatów zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji specjalnej, integracyjnej oraz włączającej, ponadto rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Student tego kierunku zdobywa kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością sensoryczną (wzroku, słuchu), intelektualną (różnego stopnia) oraz z osobami  ze spektrum autyzmu. Poznaje również metodykę pracy z osobami z trudnościami w uczeniu się a także z zaburzeniami procesów przetwarzania sensorycznego. Uzyskuje również kompetencje w zakresie terapii pedagogicznej. Studia trwają 5 lat (10 semestrów) i po ich ukończeniu Absolwent uzyskuje tytuł magistra.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak: psychologia rozwojowa i wychowawcza, pedagogika specjalna, andragogika specjalna, nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej, współczesna tyflotechnika, język migowy i metodyka nauczania, Alfabet Braille'a i metodyka nauczania, diagnoza i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ogólnorozwojowe i psychodydaktyczne metody terapii pedagogicznej itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek pedagogika specjalna, wskazując preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu; Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogiczna. Wybór ten ma charakter deklaracji wstępnej. Właściwy wybór specjalności dokonuje się w toku IV semestru studiów.

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów.

Absolwent otrzyma przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,pedagogika-specjalna,6977.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl