Malarstwo

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Artystyczny

Dziedzina nauki: sztuka

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: jednolite magisterskie

Język studiów: polski

Informacje dotyczące egzaminów wstępnych

Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:

 • rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką),
 • malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie).

Stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają 5 lat (10 semestrów) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej specjalności oraz pisemnej pracy magisterskiej.

Studia na kierunku malarstwo to oferta skierowana do wrażliwych i kreatywnych osób pragnących prowadzić samodzielną pracę twórczą w zakresie malarstwa sztalugowego i eksperymentalnego, ale też w obszarze nowych form ekspresji jak malarstwo cyfrowe, intermedia, mural, eko-art.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • malarstwo
 • rysunek
 • malarstwo cyfrowe
 • laboratorium obrazu
 • technologia malarstwa
 • mural
 • intermedia
 • fotografia
 • multimedia

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. SZTUKA OBRAZU
 2. MALARSTWO UŻYTKOWE

Specjalności są wybierane po II roku studiów. Do uruchomienia specjalności wymagane jest 15 osób chętnych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada praktyczne umiejętności w szeroko rozumianym obszarze sztuk wizualnych, które nabywa w ramach przedmiotów z zakresu sztuk plastycznych (rzeźba, ceramika, grafika, fotografia, multimedia, eko-art). Zna zagadnienia historii i teorii sztuki, historii malarstwa, sztuki współczesnej, filozofii i estetyki, marketingu i rynku sztuki. Jest przygotowany do projektowania i realizacji działań w przestrzeni publicznej, w obszarze animacji kultury, wystawiennictwa i promocji sztuki.

Specjalność sztuka obrazu koncentruje się na różnych formach kreacji artystycznej, zaś specjalność malarstwo użytkowe przygotowuje do podejmowania wyzwań artystycznych na szeroko rozumianym rynku pracy w zakresie realizacji plastycznych.

Absolwent specjalności SZTUKA OBRAZU posiada zaawansowane umiejętności w zakresie malarstwa sztalugowego, rysunku, działań intermedialnych, malarstwa eksperymentalnego oraz sztuki papieru i włókna. Posiada zdolność świadomego budowania przekazu artystycznego za pomocą malarskich oraz pokrewnych środków ekspresji.

Absolwent specjalności MALARSTWO UŻYTKOWE posiada szerokie umiejętności w zakresie cyfrowych technik malarskich i rysunkowych, a także muralu, witrażu i malarskich technik dekoracyjnych. Jest przygotowany do podejmowania zawodu ilustratora, dekoratora itp.

Absolwent kierunku malarstwo uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w zakresie sztuk plastycznych i nauk o sztuce.

Możliwości zatrudnienia – absolwent kierunku malarstwo będzie mógł:

 • prowadzić samodzielną pacę twórczą jako artysta malarz / artysta sztuk wizualnych,
 • pracować jako ilustrator /dekorator /projektant, w firmach reklamowych lub samodzielnie jako freelancer
 • animator kultury /kurator wystaw /marszand, organizujący imprezy, wystawy i wydarzenia kulturalne, promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki, zatrudniony w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach.
 • nasi absolwenci kierunku malarstwo poza powyższymi wykonują również następujące zawody: nauczyciel akademicki, nauczyciel, instruktor, grafik komputerowy, projektant wnętrz, twórca filmów artystycznych, tatuator, menedżer kultury.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl