Logistyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Ekonomiczny

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Logistyka jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest kształcenie kadr dla nowoczesnego społeczeństwa oraz gospodarki, stawiającej rosnące wymagania w zakresie mobilności osób i towarów. Mobilność ta może być rozpatrywana w dwojakim wymiarze. Z jednej strony wymaga dynamicznego wdrażania w gospodarce i społeczeństwie różnorodnych innowacji w obszarze transportu i łączności, z czego wynika konieczność ich szybkiej operacjonalizacji i transferu do odbiorców. Z drugiej zaś wymaga tworzenia zdolności do fizycznego, efektywnego przemieszczania zarówno nowych produktów, pojawiających się z wysoką częstotliwością na rynku, jak i osób prowadzących mobilne życie w globalizującym się społeczeństwie.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Podstawy matematyki ekonomicznej, Statystyka w logistyce, Mikroekonomia, Makroekonomia, Rachunkowość, Informatyka i systemy informacyjne zarządzania, Technologie informacyjne w logistyce, Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Metody badań rynku TSL, Logistyka materiałowa, Logistyka marketingowa, Systemy transportowe i techniczne aspekty transportu, CRM w logistyce, Zarządzanie jakością w logistyce, Towaroznawstwo, Język obcy (do wyboru m.in.: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski).

Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0420/075251-zpl.pdf)
 2. Logistyka międzynarodowa (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0420/075305-logistyka-miedzynarodowa.pdf)

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie IV semestru, zaś zajęcia specjalizacyjne rozpoczną się od semestru V.

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów logistycznych w organizacji i jej otoczeniu rynkowym,
 • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, w szczególności w branży TSL,
 • potrafi wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe w projektowaniu procesów logistycznych,
 • potrafi przeprowadzać ocenę proponowanych rozwiązań i uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji na poziomie operacyjnym i taktycznym,
 • potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem z zakresu nauk o logistyce, korzystając z różnych źródeł,
 • identyfikuje zasady i kryteria służące rozwiązaniu problemów logistycznych organizacji,
 • ma umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2+.
 • Jest przygotowany do kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich).

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • Firmach transportowych, spedycyjnych, centrach usług logistycznych,
 • Firmach komunikacyjnych,
 • Firmach i sklepach internetowych,
 • instytucjach rządowych i samorządowych zajmujące się funkcjonowaniem branży TSL.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-ekonomiczny-umcs-w-lublinie,43.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl