Gospodarka przestrzenna

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Celem studiów jest rozszerzenie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu planowania i projektowania przestrzeni zdobytych podczas studiów I stopnia. Studia w szczególności ukierunkowane są na rozszerzanie warsztatu planistycznego, zwłaszcza o instrumentarium wypracowane na polu naukowym. Realizowana koncepcja kształcenia zakłada europejską perspektywę rozwojową, która będzie wdrażana poprzez ujmowanie w poszczególnych modułach treści związanych z przestrzenią Unii Europejskiej oraz europejskimi systemami i narzędziami jej planowania.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Samorząd i gospodarka w jednostce terytorialnej
 • GIS i podstawy geodezji
 • Ekonomia przestrzenna
 • Geomonitoring i środowisko przyrodnicze
 • Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Europy i samorząd terytorialny w UE
 • Zaawansowane techniki informatyczne w rozwoju regionalnym
 • Projektowanie terenów miejskich i wiejskich
 • Ochrona zabytków i wartości kulturowych

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Urbanistyka i polityka przestrzenna. Specjalność ukierunkowana jest na poznawanie instrumentów gospodarowania przestrzenią, a w szczególności na kreowanie i przekształcanie środowiska miejskiego
 2. Gospodarka regionalna. Specjalność przygotowuje studentów do projektowania rozwoju regionalnego w aspekcie przestrzennym.

Podział na specjalności będzie dokonywany na początku I semestru.

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma wiedzę na temat prawnych i administracyjnych instrumentów planowania oraz zarządzania przestrzenią
 • Rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne i techniczne uwarunkowania polityki przestrzennej
 • Zna europejskie systemy i narzędzia planowania i wspomagania rozwoju regionalnego
 • Prognozuje i modeluje procesy przestrzenne
 • Przygotowuje ekspertyzy i opinie z zakresu gospodarki przestrzennej
 • Stosuje technologie i systemy informatyczne stosowane w zarządzaniu przestrzenią

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-nauk-o-ziemi-i-gospodarki-przestrzennej-umcs-w-lublinie,47.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl