Fizyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: doktoranckie

Język studiów: polski

Problematyka badawcza realizowana na studiach:

1. z zakresu badań teoretycznych:

  • astrofizyka i teoria grawitacji (fizyka słońca i astrofizyka relatywistyczna),
  • fizyka matematyczna (symetrie układów fizycznych, podstawy mechaniki kwantowej),
  • teoria    jądra    atomowego    (teoretyczna    spektroskopia    jądrowa,    struktura    jądra atomowego, teorie procesów jądrowych),
  • teoria fazy skondensowanej (teoria nadprzewodnictwa, teoria układów skorelowanych i nieuporządkowanych, zjawiska transportowe w układach nanoskopowych, optyczne właściwości układów niskowymiarowych, kondensaty atomowe, transport elektronowy przez kropki kwantowe);

2. z zakresu badań doświadczalnych:

  • biofizyka (modele matematyczne rytmów biologicznych, budowa i oddziaływanie cząsteczek, oddziaływania molekularne w układach nanoskopowych, oddziaływanie biomolekuł w regulacji fotosyntetycznego transferu energii, biofizyka membran lipidowych),
  • fizyka  jonów  i  implantacji  (oddziaływanie  jonów  z  ciałem  stałym,  spektroskopia optyczna ciała stałego, procesy zachodzące w plazmie źródeł jonów),
  • fizyka molekularna (fizyka jonów, desorpcja laserowa, spektrometria mas),
  • fizyka nanostruktur (właściwości transportowe metalicznych nanostruktur, technologia i struktura elektronowa metalicznych nanostruktur (mikroskopia tunelowa i fotoemisja)),
  • spektrometria mas (badanie stosunków izotopów trwałych w środowisku naturalnym, badanie wyróżnienia izotopowego w warunkach laboratoryjnych),
  • zastosowanie metod jądrowych w badaniach ciał stałych (zastosowanie spektroskopii mossbauerowskiej i spektroskopii czasów życia pozytonów do badań materiałowych i opisu oddziaływań w ośrodku).

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,fizyka,184.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl