Fizyka

College: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Department: Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science

Area: Natural sciences

Type: Full-time studies

Degree: doktoranckie

Language: Polish

Problematyka badawcza realizowana na studiach:

1. z zakresu badań teoretycznych:

  • astrofizyka i teoria grawitacji (fizyka słońca i astrofizyka relatywistyczna),
  • fizyka matematyczna (symetrie układów fizycznych, podstawy mechaniki kwantowej),
  • teoria    jądra    atomowego    (teoretyczna    spektroskopia    jądrowa,    struktura    jądra atomowego, teorie procesów jądrowych),
  • teoria fazy skondensowanej (teoria nadprzewodnictwa, teoria układów skorelowanych i nieuporządkowanych, zjawiska transportowe w układach nanoskopowych, optyczne właściwości układów niskowymiarowych, kondensaty atomowe, transport elektronowy przez kropki kwantowe);

2. z zakresu badań doświadczalnych:

  • biofizyka (modele matematyczne rytmów biologicznych, budowa i oddziaływanie cząsteczek, oddziaływania molekularne w układach nanoskopowych, oddziaływanie biomolekuł w regulacji fotosyntetycznego transferu energii, biofizyka membran lipidowych),
  • fizyka  jonów  i  implantacji  (oddziaływanie  jonów  z  ciałem  stałym,  spektroskopia optyczna ciała stałego, procesy zachodzące w plazmie źródeł jonów),
  • fizyka molekularna (fizyka jonów, desorpcja laserowa, spektrometria mas),
  • fizyka nanostruktur (właściwości transportowe metalicznych nanostruktur, technologia i struktura elektronowa metalicznych nanostruktur (mikroskopia tunelowa i fotoemisja)),
  • spektrometria mas (badanie stosunków izotopów trwałych w środowisku naturalnym, badanie wyróżnienia izotopowego w warunkach laboratoryjnych),
  • zastosowanie metod jądrowych w badaniach ciał stałych (zastosowanie spektroskopii mossbauerowskiej i spektroskopii czasów życia pozytonów do badań materiałowych i opisu oddziaływań w ośrodku).

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,fizyka,184.chtm

Maria Curie-Sklodowska University
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

International Student Office
Maria Curie-Skłodowska University
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, rooms 10-11
20-035 Lublin, Poland
phone: + 48 (81) 537 29 26
fax: +48 (81) 537 54 10
studyinenglish@umcs.pl

Admissions Office
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl

International Cooperation Center
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, r. 1207
20-031 Lublin, Poland
phone/fax: +48 (81) 537 53 86,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98
cwm@umcs.pl