Podyplomowe studia dla osób wykwalifikowanych w przemyśle farmaceutycznym

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny

Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Program studiów został opracowany przez ogólnopolski zespół specjalistów i ekspertów z zakresu farmacji przemysłowej pod kierunkiem Prof. dr hab. Małgorzaty Sznitowskiej – Konsultanta Krajowego w dziedzinie farmacji przemysłowej oraz zaakceptowany przez Konwent Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub lekarza uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, medycznych lub weterynaryjnych, pełniących funkcję Osoby Wykwalifikowanej u wytwórcy lub importera produktów leczniczych. Program studiów umożliwi uzupełnienie wiedzy w zakresie aktualnych wymagań dla Osoby Wykwalifikowanej.

Koszt studiów dla jednego słuchacza wynosi 3500 zł/semestr. Limit słuchaczy wynosi 15 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz długość stażu zawodowego.

https://www.umlub.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-dla-osob-wykwalifikowanych/

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
www.umlub.pl

Biuro Rekrutacji
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
al. Racławickie 1 (Collegium Novum), 20-059 Lublin
tel.: +48 (81) 448 50 73,
tel.: +48 (81) 448 50 77
rekrutacja@umlub.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Ul. Chodźki 7 (DS 3)
20-093 Lublin
tel.: +48 (81) 448 67 32
ckp@umlub.pl

Biuro Szkoły Doktorskiej
ul. Witolda Chodźki 7 (Budynek Dydaktyczny),
20-093 Lublin
Faks: +48 (81) 448 77 02
szkoladoktorska@umlub.pl