Podyplomowe studia dla osób wykwalifikowanych w przemyśle farmaceutycznym

Університет: Люблінський Медичний Університет

Департамент : Центр післядипломної освіти

Область науки : nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Формат навчання: Індивідуальний план навчання

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Program studiów został opracowany przez ogólnopolski zespół specjalistów i ekspertów z zakresu farmacji przemysłowej pod kierunkiem Prof. dr hab. Małgorzaty Sznitowskiej – Konsultanta Krajowego w dziedzinie farmacji przemysłowej oraz zaakceptowany przez Konwent Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub lekarza uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, medycznych lub weterynaryjnych, pełniących funkcję Osoby Wykwalifikowanej u wytwórcy lub importera produktów leczniczych. Program studiów umożliwi uzupełnienie wiedzy w zakresie aktualnych wymagań dla Osoby Wykwalifikowanej.

Koszt studiów dla jednego słuchacza wynosi 3500 zł/semestr. Limit słuchaczy wynosi 15 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz długość stażu zawodowego.

https://www.umlub.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-dla-osob-wykwalifikowanych/

Люблінський Медичний Університет
Ал. Рацлавіцкє (Al. Racławickie) 1
20-059 Люблін
www.umlub.pl

Бюро Рекрутації
тел: +48 (81) 448 50 73
тел: +48 (81) 448 50 77
rekrutacja@umlub.pl