Dietetyka

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Studia przygotowują do wykonywania zawodu dietetyka w sferze profilaktycznego poradnictwa zdrowotnego oraz w kontekście klinicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej o profilu dietetycznym.

Tytuł zawodowy: magister

 

Sylwetka absolwenta

Student zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego wykonywania zawodu dietetyka w różnych formach zatrudnienia, z uwzględnieniem kompetencji interpersonalnych oraz przygotowania w zakresie organizacyjnych, prawnych, a także marketingowych aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pracy w wielospecjalistycznych zespołach terapeutycznych w Mzakresie wielu specjalności klinicznych. Praktykę dietetyczną może realizować m.in. w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, sferze promocji zdrowia i fitness w zakresie edukacji żywieniowej.

https://www.umlub.pl/oferta-edukacyjna/studia/kierunki-studiow/

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
www.umlub.pl

Biuro Rekrutacji
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
al. Racławickie 1 (Collegium Novum), 20-059 Lublin
tel.: +48 (81) 448 50 73,
tel.: +48 (81) 448 50 77
rekrutacja@umlub.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Ul. Chodźki 7 (DS 3)
20-093 Lublin
tel.: +48 (81) 448 67 32
ckp@umlub.pl

Biuro Szkoły Doktorskiej
ul. Witolda Chodźki 7 (Budynek Dydaktyczny),
20-093 Lublin
Faks: +48 (81) 448 77 02
szkoladoktorska@umlub.pl