Dietetyka

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Studia przygotowują specjalistów w zakresie dietetyki i żywienia człowieka, profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych, technologii przygotowywania potraw oraz planowania żywienia.

Tytuł zawodowy: licencjat

Sylwetka absolwenta

Student zdobywa zaawansowaną wiedzę i praktyczne umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania różnych grup ludności, doboru właściwej diety w stanach chorobowych oraz w celach profilaktycznych. Nabywa kompetencji do kontrolowania jakości produktów żywnościowych, warunków ich przechowywania, jak też oceny stanu odżywienia oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pracy w zawodzie dietetyka w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, komercyjnych i publicznych placówkach sportowych i rekreacyjnych. Może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

https://www.umlub.pl/oferta-edukacyjna/studia/kierunki-studiow/

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
www.umlub.pl

Biuro Rekrutacji
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
al. Racławickie 1 (Collegium Novum), 20-059 Lublin
tel.: +48 (81) 448 50 73,
tel.: +48 (81) 448 50 77
rekrutacja@umlub.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Ul. Chodźki 7 (DS 3)
20-093 Lublin
tel.: +48 (81) 448 67 32
ckp@umlub.pl

Biuro Szkoły Doktorskiej
ul. Witolda Chodźki 7 (Budynek Dydaktyczny),
20-093 Lublin
Faks: +48 (81) 448 77 02
szkoladoktorska@umlub.pl