Informatyka

Uczelnia: Politechnika Lubelska

Wydział: Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Jeśli zagadnienia wykorzystania sprzętu komputerowego i podstawowego oprogramowania masz już dawno opanowane, lubisz logiczne, abstrakcyjne myślenie i myślisz o dobrze płatnym zawodzie z przyszłością, to jest to kierunek dla Ciebie.

Tytuł zawodowy: magister inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Przetwarzania mobilne
 • Systemy baz danych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Kodowanie informacji multimedialnych
 • Administracja serwerami usług sieciowych
 • Protokoły i koncepcje routingu
 • Sieci rozległe

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Aplikacje internetowe
 • Eksploatacja systemów informatycznych
 • Systemy teleinformatyczne
 • Systemy mobilne i techniki multimedialne
 • Sieci informatyczne
 • Technologie wytwarzania oprogramowania
 • Mobile Application Development (spec. w języku angielskim)
 • Mobile Systems and Information Networks (spec. w języku angielskim)
 • Mobile Application Development for Environmental Monitoring (spec. w języku angielskim)

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada znajomość informatyki, umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, przygotowanie, realizację i weryfikację projektów informatycznych, umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu. Posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Możliwości zatrudnienia

W zależności od profilu studiów może znaleźć zatrudnienie jako pracownik naukowy, projektant i twórca oprogramowania, administrator złożonych systemów informatycznych, projektant, twórca sieci teleinformatycznych i komputerowych oraz administrator sieci komputerowych, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych, specjalista z zakresu grafiki komputerowej, systemów multimedialnych, systemów mobilnych, twórca aplikacji internetowych.

Dodatkowe informacje

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-i-stopnia/kierunki-ksztalcenia/wydzial-elektrotechniki-i-informatyki

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Lublin
www.pollub.pl

Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 44, – 45 37.
rekrutacja.wz@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38, 20 – 618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 45 17, – 45 41, – 46 73.
rekrutacja.wpt@pollub.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 10, – 44 39.
wb.rekrutacja@pollub.pl

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 42, – 42 93, – 42 88.
rekrutacja.weii@pollub.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 42 84
rekrutacja.wm@pollub.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 84, – 44 57,
kom. 782-531-540
rekrutacja.wis@pollub.pl

Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38B/40
tel.: +48 (81) 538 46 69
fax: +48 (81) 538 46 69
sdwpl@pollub.pl