Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki rolnicze, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Typ uczelni: publiczna

Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna to unikatowy kierunek obejmujący nauczanie w zakresie zdrowia roślin. Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączący nauki przyrodnicze z wiedzą prawniczo-ekonomiczną. Program zapewnia zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu rozpoznawania chorób i szkodników roślin oraz sposobów ich zwalczania. Kierunek propaguje najnowsze technologie w zakresie ochrony roślin, dostosowane dla potrzeb człowieka, środowiska i gospodarki.

Profil kształcenia spełnia wymogi i potrzeby rynku pracy. Atutem kierunku jest kształcenie praktyczne w formie staży, wyjazdów terenowych i konferencji naukowych. Studenci nabywają uprawnienia do obrotu i stosowania środków ochrony roślin. Mogą poszerzać wiedzę w studenckim kole naukowym „SKOR”. Zajęcia odbywają się w salach laboratoryjnych wyposażonych w nowoczesną aparaturę. Absolwenci przygotowani są do pracy w:

  • urzędach państwowych związanych z kontrolą produktów roślinnych (punkty graniczne kontroli roślin w kraju i na terenie państw Unii Europejskiej),
  • laboratoriach analitycznych,
  • ośrodkach doradztwa rolniczego,
  • firmach zajmujących się ochroną zieleni miejskiej,
  • jednostkach naukowych, oraz mogą:
  • prowadzić własną działalność gospodarczą (produkcja roślinna i dystrybucja środków ochrony roślin),
  • pracować jako konsultanci i doradcy od spraw zdrowia roślin w centrach ogrodniczych.

Źródło: UP Lublin.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl