Teologia – kurs dla alumnów

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Teologii

Dziedzina nauki: nauki teologiczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: jednolite magisterskie

Język studiów: polski

Studia przygotowują alumnów do posługi kaplańskiej.

Tytuł zawodowy: magister

Zajęcia odbywają się W Metropolitalmych Seminariach Duchownych w Lublinie, Kielcach, Radomiu i Sandomierzu.

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Wprowadzenie w chrześcijaństwo: prawdy wiary
  • Muzyka kościelna
  • Emisja głosu
  • Historia Kościoła powszechnego w starożytności
  • Literatura religijna
  • Metafizyka
  • Liturgika: Historia liturgii, prawo liturgiczne
  • Filozofia Boga

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada szeroką wiedzę teologiczną i pedagogiczną (mgr nauk teologicznych z przygotowaniem pedagogicznym), a także umiejętność komunikacji i mediacji, słuchania i homiletyki.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują do pełnienia posługi prezbitera, brata zakonnego i posługi duszpasterskiej.

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-jednolite-magisterskie/teologia-a-dla-alumnow/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl