Prawo

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: jednolite magisterskie

Język studiów: polski

Jedną z umiejętności kształtowanych na kierunku Prawo jest zdolność krytycznego myślenia i doboru informacji.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Prawo rzymskie
  • Prawoznawstwo
  • Historia ustrojów państw
  • Prawo konstytucyjne
  • Prawo karne
  • Łacina prawnicza

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętność prowadzenia negocjacji prawniczych, sporządzania pism procesowych i umów, a także wykorzystywania norm moralnych i etycznych w zawodach prawniczych.

Poza tym potrafi komunikować się z udziałem specjalistycznej terminologii prawnej oraz wyprowadzać krytyczne analizy i syntezy wiedzy prawniczej, zwłaszcza w postaci rozwiązywania konkretnych problemów prawnych.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują do podjęcia wybranej aplikacji prawniczej: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, legislacyjnej, komorniczej, rzecznikowskiej lub kuratorskiej.

Absolwent może również rozpocząć pracę w administracji publicznej, w instytucjach finansowych, w komórkach organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Odnajdzie się także w zawodach prawniczych takich jak ekspert w zakresie ochrony własności intelektualnej, biegły rewident, doradca podatkowy, kontroler z zakresu finansów publicznych albo syndyk.

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-jednolite-magisterskie/prawo/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl