Prawo Unii Europejskiej (studia w jęz. angielskim)

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: angielski

Kierunek ma na celu kształcenie specjalistów w zakresie prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Priorities of Polish Foreign Policy
  • European Union Substantive law
  • European Private Law
  • Budget and Currency EU Law
  • Ceremonial and diplomatic etiquette
  • Legal aspects of trade policy in the EU

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Business Law
  • Diplomacy

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętność przeprowadzania analizy zjawisk i struktur politycznych i prawnych w Europie, prowadzenia mediacji i negocjacji oraz sztuki wystąpień publicznych, a także umiejętność przygotowania wniosku o wsparcie z funduszy unijnych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent posiada odpowiednie kompetencje do podjęcia pracy w pracy w administracji europejskiej lub polskiej (specjalista w zakresie prawa Unii Europejskie).

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/prawo-unii-europejskiej-grupa-jezyku-angielskim/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl