Praca socjalna i ekonomia społeczna

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Kierunek zapoznaje studentów z problemami i zjawiskami społecznymi nurtującymi współczesne społeczeństwa, a także z metodami ich identyfikowania i rozwiązywania.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Obszary wykluczenia społecznego
 • Innowacyjna polityka społeczna
 • Superwizja w pracy socjalnej
 • Social work in Europe
 • Instytucje i organizacje w społeczności lokalnej
 • Współczesna rodzina w kontekście lokalnym i globalnym

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Diagnoza społeczna i budowanie strategii
 • Opieka nad dzieckiem i rodziną

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętność identyfikowania problemów społecznych, rodzących zapotrzebowanie na tworzenie podmiotów ekonomii społecznej oraz sytuacji osób i rodzin, implikujących konieczność udzielenia profesjonalnego wsparcia, a także umiejętność wyciągania wniosków z analizy danych, na podstawie których tworzy się strategie rozwoju i rozwiązywania problemów.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może podjąć pracę w zawodzie

 • asystenta rodziny,
 • pracownika socjalnego,
 • kuratora sądowego/społecznego,
 • pracownika środowiskowego domu samopomocy,
 • specjalisty ds. integracji społecznej,
 • specjalisty ds. budowania strategii rozwojowych,
 • specjalisty ds. oceny zasobów pomocy społecznej,
 • specjalisty ds. diagnozowania zasobów i potrzeb społeczności lokalnych,
 • specjalisty ds. zarządzania finansami usług społecznych.

 

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/praca-socjalna/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl