Pielęgniarstwo

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje dyplom licencjata pielęgniarstwa uprawniający do uzyskania prawa wykonywania zawodu.

Absolwent, po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu wydanego przez samorząd pielęgniarek i położnych, będzie posiadał kwalifikacje do wykonywania świadczeń:

 • pielęgnacyjnych,
 • zapobiegawczych,
 • diagnostycznych,
 • leczniczych,
 • rehabilitacyjnych,
 • z zakresu promocji zdrowia

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 nr 576, ze zm.) absolwent kierunku pielęgniarstwo może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach i domach pomocy społecznej.

Absolwent kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej pielęgniarki

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studenci pielęgniarstwa odbywać będą praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej 30 tygodni (1200 godzin) w wybranych instytucjach:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 • 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Lublinie
 • Instytut Naukowo-Badawczy w Lublinie dr n. med. Zbigniew Kędzierski

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/pielegniarstwo/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl