Nauki o rodzinie

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Teologii

Dziedzina nauki: nauki społeczne, nauki teologiczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Studia przygotowują do pracy w zawodzie:

 • Asystenta rodziny 341207 (Dz.U.2011, Nr 149, poz.887, art.12.1).
 • Koordynatora pieczy zastępczej 263508.
 • Wychowawcy w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • Opiekuna osoby starszej 341202.
 • Asystenta  osoby niepełnosprawnej 341201.
 • Specjalisty poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego 63503.
 • Specjalisty pracy z rodziną (Dz.U.2004 Nr 47, poz.447)
 • Pracownika w agendach samorządowych ds. rodziny
 • Konsultanta w poradniach małżeńsko-rodzinnych prowadzonych przez Kościół katolicki po uzyskaniu misji kanonicznej.

Absolwenci mogą także wykorzystać zdobytą wiedzę jako konsultanci biznesowi w przygotowaniu oferty produktów i usług dla rodzin.

Tytuł zawodowy  licencjata uprawnia do:

 • podjęcia studiów II stopnia
 • kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki zawodowe związane z wybraną przez studenta specjalizacją – 60 godzin

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta praktyki i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • Możliwość odbywania praktyk w zagranicznych instytucjach lub przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE).
 • Możliwość odbywania staży w ramach Programu ,,Najlepsi u Najlepszych”.

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/nauka-o-rodzinie/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl