Muzykologia

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Teologii

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne, sztuka

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Instytut Muzykologii zapewnia studentom korzystanie z instrumentów (4 organy piszczałkowe, 3 organy elektroniczne, 10 pianin).

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Historia organów w Polsce
  • Historia form i gatunków muzycznych
  • Geneza i rozwój tradycji muzycznej w Polsce
  • Literatura organowa XIX i XX wieku
  • Źródła do badań dziejów organów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Teoria muzyki i krytyka muzyczna
  • Muzyka kościelna

Sylwetka absolwenta

Absolwent sprawnie porusza się w obszarze nauk humanistycznych (historia) i obszarze sztuki muzycznej (dyrygentura, instrumentalistyka, wokalistyka, kompozycja i teoria muzyki).

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują do pracy w zawodzie: muzykologa-badacza kultury muzycznej, etnomuzykologa, dziennikarza muzycznego, krytyka muzycznego i prelegenta, eksperta w dziedzinie budowy i konserwacji organów, bibliotekarza muzycznego, nauczyciela historii i teorii muzyki, edytora wydawnictw muzycznych i muzykologicznych, pedagoga muzycznego, muzyka kościelnego, tj. dyrygenta chóru, kantora, organisty, animatora życia muzycznego.

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/muzykologia/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl