Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Kierunek obejmuje tematycznie nauki społeczne, polityczne i psychologiczne.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Warsztat edytorski
  • Warsztat radiowy
  • Warsztat prasowy
  • Media lokalne i środowiskowe
  • Komunikacja niewerbalna
  • Ekonomika mediów
  • Teorie komunikowania masowego

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętności niezbędne do pracy w redakcjach radiowych i telewizyjnych, nowych mediach, a także w nowoczesnej promocji, reklamie i komunikacji społecznej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu dziennikarza w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, mediach społecznościowych i obywatelskich.

Może znaleźć zatrudnienie również jako specjalista public relations (agencje PR), specjalista ds. promocji i komunikacji (instytucje samorządów lokalnych, instytucje rządowe – działy komunikacji, PR, promocji, pozyskiwania funduszy unijnych, agendy eventowe), rzecznik prasowy, doradca/ konsultant ds. mediów i komunikacji (instytucje polityczne, biznesowe, biura poselskie, sztaby wyborcze).

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/dziennikarstwo-komunikacja-spoleczna/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl