Bezpieczeństwo narodowe

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Bezpieczenstwo narodowe to kierunek zwiazany z polityką wewnętrzną i zagraniczną państwa, zagadnieniami bezpieczeństwa wewnętrznego i granicznego, a także obronnością.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów przewidziane są praktyki w:

  • Polityka bezpieczeństwa RP
  • Strzelnictwo i sporty walki
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie
  • Samorządowy system bezpieczeństwa
  • Społeczne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa narodowego
  • Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Specjalista bezpieczeństwa publicznego i ochrony cywilnej
  • Specjalista bezpieczeństwa międzynarodowego

Sylwetka absolwenta

Absolwent gotowy jest do kierowania i zarządzania bezpieczeństwem w czasie pokoju, w czasie kryzysu i w czasie wojny dla potrzeb administracji publicznej, właściwego reagowania i zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Posiada również umiejętności w zakresie analizy zjawisk bezpieczeństwa obejmujących przestrzeń międzynarodową.

Ponadto potrafi prowadzić negocjacje w sytuacjach kryzysowych, zarządzać zespołem osób w sytuacjach kryzysowych. Zna zasady i normy etyczne oraz metody rozwiązywania etycznych problemów.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci gotowi są do pracy w najważniejszych instytucjach państwowych, publicznych i prywatnych, zajmujących się bezpieczeństwem państwa jako funkcjonariusze służb mundurowych, specjaliści ds. ochrony danych i informacji niejawnych, specjaliści ds. bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, pracownikcy jednostek administracyjnych i służb państwowych.

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/bezpieczenstwo-narodowe/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl