Architektura krajobrazu

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

W 2018 r. Architektura Krajobrazu KUL uzyskała akredytację prestiżowej organizacji zawodowej architektów krajobrazu na święcie – Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobrazu – IFLA.

Tytuł zawodowy: magister inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Sezonowe dekoracje roślinne w przestrzeni miejskiej
  • Krajobrazy krain geograficznych Polski
  • Instrumenty planowania przestrzennego
  • Projektowanie wielkoprzestrzenne
  • Inżynieria krajobrazu
  • Zarządzanie i wycena nieruchomości

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy – inżynier architekt krajobrazu oraz posiadają umiejętności wykonywania prac konserwatorskich uwzględniających założenia zabytkowe, kształtowanie krajobrazu miejskiego i otwartego.

Podczas studiów zdobywają umiejętność opracowywania projektów obiektów przestrzeni publicznych i prywatnych, urządzania, pielęgnacji, konserwacji zabytkowych i współczesnych terenów zieleni, opracowywania planów ochrony parków krajobrazowych i narodowych oraz pomników przyrody, a także kierowania i kompleksowego nadzoru nad pracami związanymi z tworzeniem terenów zieleni.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują do podjęcia pracy w pracowniach i firmach zajmujących się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu, placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, jednostkach administracji rządowej i pozarządowej, ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/architektura-krajobrazu/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl