Inżynieria przemysłu spożywczego

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Zaplecze surowcowe oraz produkcyjne na terenie wschodniej Polski wymaga wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie szeroko pojętej inżynierii przemysłu spożywczego. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia absolwentom tego kierunku pracę w różnych gałęziach produkcji.

Tytuł zawodowy: magister inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Dystrybucja i transport żywności mrożonej
  • Klimatyzacja w przemyśle spożywczym
  • Inżynieria suszarnictwa
  • Niekonwencjonalne metody przetwarzania żywności
  • Logistyka produkcji żywności
  • Zarządzanie i komputerowe wspomaganie eksploatacji maszyn
  • Projektowanie zakładów spożywczych
  • Energetyka przemysłu spożywczego

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby przetwórstwa spożywczego i produkcji pasz. Posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, nadzorowania i eksploatacji systemów produkcyjnych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym i paszowym. Ponadto są przygotowani do podejmowania decyzji i twórczego rozwiązywania problemów związanych z przetwórstwem, magazynowaniem, przechowywaniem, kontrolą i obrotem artykułów rolno-spożywczych.

Możliwości zatrudnienia

Abiturenci mogą pracować na stanowiskach inżynierskich i menadżerskich w zakładach, instytucjach związanych z przemysłem spożywczym, jednostkach usługowych i doradczych przetwórstwa rolno-spożywczego, gastronomii, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, technologiczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/inzynieria-przemyslu-spoz/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl