Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Bezpieczeństwo i higiena pracy to kierunek, na którym student zdobywa wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Tytuł zawodowy: magister inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Podstawy ekologii i zarządzania środowiskiem
  • Projektowanie ergonomiczne
  • Współczesne problemy bezpieczeństwa
  • Przedsiębiorczość

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent może podjąć pracę związaną z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy – w tym: w służbie bhp u małych, średnich i dużych przedsiębiorców oraz w instytucjach zajmujących się poradnictwem czy upowszechnianiem wiedzy z zakresu bhp oraz organach nadzoru nad warunkami pracy.

Możliwości zatrudnienia

Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych prowadzących, które projektują i wdrażają rozwiązania techniczne i organizacyjne minimalizujące skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/bihp/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl