Architektura

Uczelnia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Wydział: Wydział Nauk Technicznych

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Typ uczelni: prywatna

Architektura to kierunek łączący wiedzę z wielu dziedzin technicznych i humanistycznych, m. in. teorii architektury, urbanistyki, budownictwa, czy sztuk pięknych. Studenci otrzymują szeroką wiedzę w zakresie projektowania architektonicznego i planowania przestrzennego. Po ukończeniu studiów posiadają umiejętności specjalistyczne i kwalifikacje pożądane na obecnym rynku pracy. Studia II stopnia, obejmując zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty kształcenia, umożliwiają poznanie obowiązujących przepisów, zasad ochrony praw autorskich, etyki zawodowej, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wyższa Szkoła Przędsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl