Po przyjeździe

Poradnik dla uczelni i studentów zagranicznych na temat legalizacji pobytu

Zameldowanie

PESEL

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

Karta Polaka

Przydatne linki i kontakty