Zapraszamy na otwarty wykład prof. Luisa Inostrozy w ramach programu Visiting Professors in Lublin – „Usługi ekosystemowe a korzyści dla społeczeństwa”

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zaprasza na otwarty wykład popularnonaukowy dr hab. Luisa Inostrozy, reprezentującego The Ruhr-University, Bochum (Niemcy) oraz Mendel University in Brno (Czechy). Temat wystąpienia będzie dotyczył usług ekosystemowych i wynikających z nich korzyści dla ogółu mieszkańców. Spotkanie odbędzie się w Sali Kongresowej Uniwersytetu Przyrodniczego, 22 listopada, o godz. 17.00. Będzie prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

Otwarty wykład odbędzie się w ramach wizyty Profesora realizowanej w Lublinie w dniach 21-26 listopada 2022 roku, na zaproszenie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Przyjazd dr hab. Luisa Inostrozy możliwy jest dzięki dofinansowaniu w ramach I edycji miejskiego Konkursu „Visiting Professors in Lublin”. Projekt ten pozwala na wsparcie wizyt uznanych i wybitnych naukowców oraz ludzi biznesu.

Dr hab. Luis Inostroza jest obecnie pracownikiem Institute of Geography, The Ruhr-University Bochum (Niemcy). Jego głównym obszarem specjalizacyjnym jest ekologia obszarów zurbanizowanych oraz ekonomia miejska. Posiada doświadczenie zawodowe w Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce oraz Azji, jest redaktorem naczelnym czasopism naukowych, wykładowcą, członkiem organizacji międzynarodowych, analitykiem oraz konsultantem w zakresie planowania urbanistycznego oraz regionalnego.

Wskaźniki bibliograficzne profesora wizytującego (według bazy danych Scopus):

  • h-index = 20 h
  • liczba cytowań= 1.369
  • ogólna liczba publikacji : 72
  • liczba publikacji ze wskaźnikiem IF: 32

Więcej informacji: http://luisinostroza.com/about-me/

dr hab. Luis Inostroza

Więcej na temat wizyty dr hab. Luisa Inostrozy, w tym program wizyty oraz relacja fotograficzna z wydarzeń dostępne na stronie UP.

Więcej informacji na temat programu Visiting Professors na stronie miasta.