Zapraszamy na Business Mentoring Sessions vol.2!

Business Mentoring Sessions to cykl wydarzeń, których głównym celem jest zainspirowanie zagranicznych studentów lubelskich uczelni do związania swojej zawodowej przyszłości z Lublinem.

Welcome Center UMCS we współpracy z Lublin Global Community, Miastem Lublin – partnerem projektu European Pact for Integration oraz stowarzyszeniem Wolna Lubelszczyzna zapraszają studentów wszystkich lubelskich uczelni na spotkanie z zagranicznymi przedsiębiorcami, którzy przed kilkoma laty przyjechali do Polski, osiedlili się w Lublinie i otworzyli swój własny biznes.

Wśród prelegentów wystąpią m.in. Adeniyi Aderibigbe, Dmitry Rossokhovatskiy oraz Maciej Gorzelak.

Wydarzenie odbędzie się 22 czerwca br. (środa) w ,,Trójce” Stołówce Akademickiej UMCS, przy ulicy Langiewicza 16 o godzinie 17:00.

Udział w wydarzeniu jest możliwy po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego: https://tiny.pl/9zg5t

Serdecznie zapraszamy!

Plakat wydarzenia Business Mentoring Sessions, który odbędzie się 22 czerwca 2022 r. o 17:00

Business Mentoring Sessions is a series of events whose main goal is to inspire foreign students to connect their professional future with Lublin and to create their own unique business.

The UMCS Welcome Center in cooperation with Lublin Global Community, the City of Lublin – project partner of European Pact for Integration and the Free Lublin Region association invites you to a meeting with foreign entrepreneurs who came to Poland a few years ago, settled in Lublin and opened their own business.

Adeniyi Aderibigbe, Dmitry Rossokhovatskiy and Maciej Gorzelak – these are first mentors of the second meeting with students.

The event will take place on June 22 (Wednesday) at the „Trójka” UMCS Academic Canteen at 16 Langiewicza Street at 5:00 pm.

Free admission – complete the application form: https://tiny.pl/9zg5t

You’re welcome!

Zdjęcie Macieja Gorzelaka - prelegenta wydarzenia
Zdjęcie Dymitry Rossokhovatskiy - prelegenta wydarzenia
Zdjęcie Adeniyi Aderibigbe - prelegenta wydarzenia