Rozstrzygnięcie XII edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Prezydent Krzysztof Żuk z laureatami Konkursu na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta (edycja XII)
Prezydent Krzysztof Żuk z laureatami Konkursu na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta (edycja XII)

Znamy laureatów XII edycji Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpiło dziś, 25 października, podczas posiedzenia Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina. W tym roku Komisja Konkursowa doceniła cztery prace w kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich oraz po raz pierwszy w historii Konkursu, pracę w kategorii prac doktorskich.

– Od dwunastu lat konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, pokazując, że tematyka związana z rozwojem gospodarczym Lublina jest doskonałym podłożem do pracy badawczej. Zgłoszone w tegorocznej edycji prace dyplomowe prezentują wysoki poziom, a wśród nich po raz pierwszy pojawiła się również praca doktorska. Poprzez udział w konkursie autorzy zyskują szansę na zaprezentowanie swoich opracowań szerszemu gronu odbiorców, a także na wdrożenie ich w rzeczywiste procesy związane z rozwojem Lublina i funkcjonowaniem miasta. Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a laureatom gratuluję i życzę kolejnych sukcesów.

Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

W kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich nagrodę główną o wartości 6 tys. zł otrzymał student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Radosław Gryczan, za pracę „Wielokryterialne wspomaganie decyzji wyboru atrakcji turystyczno-rekreacyjnych województwa lubelskiego wybranymi algorytmami”. Praca została napisana pod kierunkiem dr Michała Horodelskiego z Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL.

Wyróżnienia w wysokości 2 tys. zł otrzymali:

  • Mariia Faryliuk, studentka Politechniki Lubelskiej, za pracę „Adaptacja budynków pofolwarcznych przy ul. Malwowej w Lublinie na potrzeby funkcji oświatowej”. Promotorem pracy jest mgr inż. arch. Michał Dmitruk z Wydziału Budownictwa i Architektury PL;
  • Damian Zarębski, student Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, za pracę „Metoda wskaźnikowej oceny stopnia zanieczyszczenia wizualnego krajobrazu nośnikami reklamowymi”, napisaną w ramach seminarium dyplomowego dr Szymona Chmielewskiego z Wydziału Agrobioinżynierii UP.

Komisja Konkursowa zdecydowała również o przyznaniu wyróżnienia w postaci trzymiesięcznej płatnej praktyki absolwenckiej w Urzędzie Miasta Lublin, z łącznym świadczeniem pieniężnym w wysokości 4,5 tys. zł, dla Magdaleny Abramowicz, studentki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, za pracę „Tereny zieleni dzielnicy Czuby Południowe w Lublinie jako obszar sprzyjający występowaniu pszczołowatych i innych zapylaczy”. Praca powstała pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Lubiarz, z Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL.

Po raz pierwszy w historii Konkursu nagrodzono również pracę doktorską. Wyróżnienie o wartości 2 tys. zł otrzymała studentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Kamila Kasprzak-Drozd, za pracę „Badanie zawartości związków polifenolowych oraz aktywności antyoksydacyjnej nowych produktów stanowiących potencjalną żywność funkcjonalną”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. farm. Anna Oniszczuk, z Zakładu Chemii Nieorganicznej UM Lublin.

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą rozwojowi gospodarczemu miasta ma wieloletnią tradycję i organizowany jest od 2010 r. Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym oraz zachęcenie studentów do podejmowania tej tematyki w swojej pracy badawczej.