Przedstawiciele Rady Studentów Lublina podczas spotkania z Stowarzyszeniem Kłajpedzkich Organizacji Młodzieżowych „Okrągły Stół”

W dniu 16 grudnia br. do Lublina przyjechali reprezentanci Stowarzyszenia Kłajpedzkich Organizacji Młodzieżowych „Okrągły Stół” (Association of Klaipeda Youth Organizations „Round Table”). W spotkaniu ze Stowarzyszeniem w HEJ! wzięli udział reprezentanci Rady Studentów Lublina – Karolina Różaniecka (UP Lublin), Aleksandra Wróbel (UP Lublin) oraz Mikołaj Margas (UMLub).

Głównym tematem spotkania były zagadnienia związane z organizacją przyszłorocznych obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 w Lublinie. Goście chcieli dowiedzieć się przed jakimi wyzwaniami stoi dziś lubelska młodzież oraz w jakie lokalne działania się angażuje? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć Agnieszka Parol-Górna, koordynatorka ESM 2023, Ola Kulik z Fundacji Sempre a Frente oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Studentów Lublina.

Kłajpeda (Litwa) zdobyła tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2021 roku.