Lubelski Salon Maturzystów 2022: matura 2023 „spotka się” ze studiami!

19-20 września br. przyszłoroczni maturzyści z woj. lubelskiego będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o swoim egzaminie maturalnym i rekrutacji na studia w roku akadem. 2023/24. Z inicjatywy Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, po raz szesnasty odbędzie się kampania Salon Maturzystów Perspektywy, adresowana do uczniów najstarszych szkół średnich, którzy w maju 2023 będą zdawać egzamin maturalny.

Oprócz Lubelskiego wydarzenia Salon odbędzie się jeszcze w 13 największych ośrodkach akademickich: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Rzeszowie, Gliwicach (zamiennie z Katowicami), Szczecinie, Kielcach, Białymstoku, Olsztynie, Bydgoszczy i Łodzi.

Po dwóch latach organizowania Salonu online, powracamy do sprawdzonej i oczekiwanej przez wszystkich formuły tradycyjnych targów edukacyjnych – mówi Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press, twórca idei Salonu Maturzystów. – W tym roku skupimy się na zmianach w maturze od 2023 roku, która będzie zdecydowanie trudniejsza, przygotowaniach do tego egzaminu oraz na pomocy w podejmowaniu przemyślanych decyzji przy wyborze kierunku studiów i uczelni.

W programie tegorocznego Salonu tradycyjnie znajdą się prezentacje ekspertów OKE na temat matury, które co roku przyciągają tłumy maturzystów. Przypomnijmy, że uczniowie ostatnich klas liceów i techników muszą do 30 września złożyć deklarację maturalną, w której określają, jakie przedmioty zamierzają zdawać na majowym egzaminie. Wybór powinien być skoordynowany z planowanymi studiami. Dlatego tak ważne jest, aby już teraz poznać ofertę studiów i zasady rekrutacji na następny rok akademicki. Będą także rozmowy z ekspertami doradzającymi jak budować ścieżkę edukacji i kariery.

Lubelski Salon Maturzystów 2022 odbędzie się 19-20 września 2022 r. w Kolegium Jana Pawła II na KUL, ul. Łopacińskiego 5, w godz. 9-15. Wstęp jest wolny, ale na udział w programie salonu wymaga jest rejestracja. Rejestracja na salon odbywa się poprzez stronę: www.salonmaturzystow.pl/lublin

Patronat honorowy nad tegorocznym Salonem Maturzystów sprawują: Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki oraz prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).  W komitecie honorowym Lubelskiego Salonu Maturzystów 2022 znaleźli się: Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublina, Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Lech Gawryłow – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty.