Członek Rady Studentów Lublina jako jeden z ekspertów oceniających wnioski w Programie Miasto Kultury 2022

Pan Maciej Cieciora, student kierunku International Relations na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wziął udział w roli eksperta z ramienia Rady Studentów Lublina w ocenie wniosków do Programu Miasto Kultury 2022.

W ramach programu Miasto Kultury 79 projektów kulturalnych otrzyma wsparcie finansowe w 2022 r. Pierwotną kwotę dotacji zwiększono o 336 tys. zł. Pozwoli to na organizację w tym roku przedsięwzięć kulturalnych podnoszących jakość życia mieszkańców Lublina. Wiele z nich skierowanych jest bezpośrednio do młodych i jest odpowiedzią na ich potrzeby i zainteresowania.

W naborze na rok 2022 wpłynęło wiele propozycji wydarzeń i projektów cyklicznych cieszących się uznaniem zarówno mieszkańców, jak i turystów odwiedzających nasze miasto. Możemy z dumą stwierdzić, że lubelskie środowisko kultury z wielkim zaangażowaniem podeszło do stworzenia oferty zwiększającej uczestnictwo młodych w życiu kulturalnym miasta. W związku z przygotowaniami do świętowania Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2023 roku, zależy nam, aby koncerty, warsztaty czy wydarzenia kulturalne spełniały też oczekiwania młodych ludzi, chcących realizować się w działaniach artystycznych. Szczególnie cenne na etapie oceny były sugestie naszych młodych ekspertów reprezentujących Młodzieżową Radę Miasta Lublin i Radę Studentów Lublina.”

– mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Podczas oceny wniosków złożonych podczas naboru do tegorocznej edycji Miasta Kultury preferowane były projekty cykliczne, kontynuujące dotychczasowe działania, wprowadzające innowacyjne rozwiązania, a zwłaszcza te, mające na celu wzmocnienie kompetencji kulturalnych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w kulturze w ramach przygotowań do Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

Do konkursu na rok 2022 zgłoszono 149 projektów. Po etapie oceny formalnej do dalszej procedury przeszło 146 wniosków. Ostatecznie, na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, dotacje przyznano na realizację 79 projektów, z czego 25 projektów wybrano jako realizujące założenia Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023, m.in. festiwal ŻakART, Ogólnopolski Festiwal Studencka Wiosna Teatralna, Arena Gier, Lublin miga, Kultura przestrzeni, Otwarta Szkoła, 101 lajków, Młodzież tańczy tango, Lubelski Partycypacyjny Musical Cyrkowy, Windows’22, Unia Film Festival, Młodzieżowe Warsztaty Dziennikarskie.

Duża liczba zgłoszonych pomysłów, a także ich wysoki poziom zadecydowały o zwiększeniu o 336 tys. zł puli środków przeznaczonych do rozdysponowania w konkursie. Dzięki temu łączna kwota przyznanych dotacji wynosi ponad 1,2 mln zł.

Lista projektów, które otrzymają wsparcie Miasta Lublin dostępna na stronie BIP UM Lublin.

Źródło: lublin.eu.