Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Proponowany kierunek studiów jest niewątpliwie unikatowy, łącząc kilka ważnych aspektów związanych z pielęgnacją zwierząt. Tytuł zawodowy: inżynier/licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Przygotowanie zwierząt gospodarskich do wystaw Przygotowanie zwierząt towarzyszących do wystaw Choroby zwierząt egzotycznychFizjoterapia Ośrodki rehabilitacji zwierząt dzikich Hirudinologia Wykorzystanie ptaków w terapiach zwierzęcych Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta
Więcej