Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Proponowany kierunek studiów jest niewątpliwie unikatowy, łącząc kilka ważnych aspektów związanych z pielęgnacją zwierząt. Tytuł zawodowy: inżynier/licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Przygotowanie zwierząt gospodarskich do wystaw Przygotowanie zwierząt towarzyszących do wystaw Choroby zwierząt egzotycznychFizjoterapia Ośrodki rehabilitacji zwierząt dzikich Hirudinologia Wykorzystanie ptaków w terapiach zwierzęcych Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta
Więcej

Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

Zakłady mleczarskie na Lubelszczyźnie, ale również w innych regionach kraju odczuwają niedobór wykwalifikowanej kadry, która dysponowałaby specjalistyczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania w produkcji i przetwórstwie mleka, począwszy od służb surowcowych i oceny jakości mleka poprzez technologię produkcji podstawowych produktów mlecznych, skończywszy na zagospodarowaniu odpadów i ścieków poprodukcyjnych. Wykształcenie specjalistów z zakresu znajomości nowoczesnych technologii produkcji i przetwórstwa mleka oraz zasad zarządzania tymi działaniami nabiera zatem istotnego znaczenia,
Więcej

Hipologia i jeździectwo

Hipologia i jeździectwo jest to pierwszy tego rodzaju kierunek studiów w Polsce. Hipologia obejmuje nauki o koniu. Powstanie kierunku umożliwiły nasze wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu dotychczasowej specjalności o podobnym profilu, a także zainteresowanie kandydatów. Kierunek daje możliwość realizowania szerokiego, ale ścisle specjalistycznego programu skoncentrowanego na koniu, jego hodowli i użytkowaniu. Zajęcia prowadzi najwyższej klasy kadra naukowodydaktyczna. W ramach programu, zależnie od ewentualnych umiejętności jeździeckich i preferencji, można wybrać
Więcej

Doradztwo w obszarach wiejskich

Procesy transformacyjne obszarów wiejskich oraz perspektywa finansowa związana z najnowszymi założeniami Wspólnej Polityki Rolnej UE uzasadniaj potrzebę kształcenia specjalistów z tego zakresu. Celem kształcenia na kierunku doradztwo w obszarach wiejskich jest przekazanie studentom najnowszej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa, projektowania produkcji, organizacji pracy oraz prawnych i finansowych uwarunkowań produkcji rolnej w realiach Unii Europejskiej. Program studiów wypełnia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej określające
Więcej

Agrobiznes

Agrobiznes to największy subsystem gospodarki w każdym kraju, utworzony przez zintegrowane pionowo systemy gospodarcze rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i usług w tym handlowych, finansowych i doradczych, służący w sposób bezpośredni lub pośredni zaspokajaniu potrzeb żywnościowych konsumentów. Z powyższego wynika, że istotnym novum w nauczaniu na kierunku agrobiznes będzie opanowanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w układzie zintegrowanych pionowo ogniw technologicznych wytwarzania i udostępniania poprzez wymianę rynkową produktów żywnościowych tj. w przenośni:
Więcej