Psychologia

O przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku „psychologia” mogą ubiegać się osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości. Od kandydatów oczekuje się szczególnie wrażliwości i otwartości na wartości ogólnoludzkie, szacunku i tolerancji dla odmienności i różnorodności ludzi, wrażliwości na społeczne aspekty gospodarki rynkowej oraz innowacyjności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów środowiska zawodowego psychologa. Tytuł zawodowy: magister Wykaz specjalności w ramach kierunku Psychologia kliniczna Psychologia edukacyjna Możliwości zatrudnienia placówkach służby
Więcej