Pielęgniarstwo

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i legitymują się tytułem zawodowym licencjata pielęgniarstwa. Tytuł zawodowy: magister Przykładowe przedmioty w ramach kierunku Pielęgniarstwo transkulturowe Zarządzanie w pielęgniarstwie Edukacja terapeutyczna Programy zdrowotne Profilaktyka w pielęgniarstwie rodzinnym Profilaktyka w pielęgniarstwie pediatrycznym Możliwości zatrudnienia Szpitale Jednostki systemu ratownictwa medycznego Zakłady podstawowej opieki zdrowotnej Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze Podmioty
Więcej