Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

Zakłady mleczarskie na Lubelszczyźnie, ale również w innych regionach kraju odczuwają niedobór wykwalifikowanej kadry, która dysponowałaby specjalistyczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania w produkcji i przetwórstwie mleka, począwszy od służb surowcowych i oceny jakości mleka poprzez technologię produkcji podstawowych produktów mlecznych, skończywszy na zagospodarowaniu odpadów i ścieków poprodukcyjnych. Wykształcenie specjalistów z zakresu znajomości nowoczesnych technologii produkcji i przetwórstwa mleka oraz zasad zarządzania tymi działaniami nabiera zatem istotnego znaczenia,
Więcej