Turystyka i rekreacja

Uczelnia: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Turystyka jest branżą niezwykle interdyscyplinarną i dynamiczną, ściśle powiązaną i oddziaływującą na wzrost i rozwój innych sektorów gospodarki.

Tytuł zawodowy: magister

Wykaz specjalności w ramach studiów:

  • Hotelarstwo i gastronomia
  • Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podejmowania działań w zakresie analizy rynku turystycznego, planowania rozwoju turystyki i kreatywnego rozwiązywania problemów. Szczególny nacisk położony jest na naukę języków obcych i zajęcia praktyczne, które stanowią najistotniejsze ogniwo w weryfikacji pozyskanej wiedzy teoretycznej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci mają szeroki zakres perspektyw zawodowych na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych w biurach podróży, hotelach i placówkach gastronomicznych, ośrodkach sportowych, wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także w administracji państwowej, samorządowej i organizacjach społecznych. Ponadto są przygotowani do prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje

https://wssp.edu.pl/kandydat/wydzial-nauk-o-zdrowiu/turystyka-i-rekreacja/

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
ul. Choiny 2,
20-816 Lublin
www.wssp.edu.pl

Biuro Rekrutacji
tel.: +48 (81) 448 08 20,
tel.: +48 (81) 740 72 40 w.46
rekrutacja@wssp.edu.pl