Rachunkowość budżetowa

Uczelnia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Wydział: Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: e-learning

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Studia kierowane są do:
• osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub w działach finansowo-księgowych sektora finansów publicznych
• osób zainteresowanych podjęciem pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w obszarze związanym z rachunkowością i finansami
• osób pracujących lub przygotowujących się do pracy jako audytorzy wewnętrzni, w szczególności w części związanej ze stosowaniem ustawy o finansach publicznych
• osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub w działach finansowo-księgowych jednostek podległych instytucji sektora finansów publicznych

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych Rachunkowość budżetowa jest kształcenie profesjonalistów z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. W ramach studiów słuchacze zdobędą specjalistyczną oraz praktyczną wiedzę do wykonywania pracy w działach finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych dotyczącą m.in. rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, płac, podatków i kontroli wewnętrznej w państwowych oraz samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych.

Czas trwania i organizacja zajęć

• studia trwają dwa semestry
• zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godz. 8-17
• forma prowadzenia studiów – online

https://wspa.pl/studia-podyplomowe/rachunkowosc-budzetowa/

Wyższa Szkoła Przędsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl