Projektowanie wnętrz

Uczelnia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Wydział: Wydział Nauk Technicznych

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne, sztuka

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Projektowanie wnętrz

Jako absolwent będziesz przygotowany do twórczej pracy w dziedzinie projektowania wnętrz! Zdobędziesz wiedzę z zakresu teorii i praktyki projektowania wnętrz, historii i teorii sztuk pięknych, architektury i budownictwa, nauki o człowieku oraz projektowania komputerowego. Jako absolwent będziesz znał przepisy prawa budowlanego, prawa autorskiego i etyki zawodowej. Poznasz zasady ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w Polsce oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto zdobędziesz wiedzę ogólną i szczegółową stanowiącą podstawę wyuczonego zawodu, uzyskując umiejętności organizacyjne, twórczego myślenia i rozwiązywania napotkanych problemów oraz prowadzenia własnego przedsięwzięcia.

Kierunek projektowanie wnętrz jest prowadzony w ramach studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Kształcenie realizowane jest pod kątem bieżących oczekiwań lokalnego i regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem aktualnych potrzeb instytucji społecznych oraz przedsiębiorców. Zajęcia prowadzone są głównie metodami: projektową, warsztatową, laboratoryjną i ćwiczeń audytoryjnych.

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się uzyskaniem tytułu Inżyniera.

Perspektywy pracy

Studia dadzą Ci możliwość podjęcia działalności zawodowej w firmach projektowych, instytucjach i placówkach handlowych powiązanych z obszarem działalności projektowania wnętrz.

Atuty kierunku:

  • Po 3,5 roku będziesz inżynierem!
  • Studia inżynierskie obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty kształcenia
  • Profesjonalna kadra dydaktyczna!
  • Program studiów przygotowuje do twórczej pracy w dziedzinie projektowania wnętrz! Zdobędziesz wiedzę z zakresu teorii i praktyki projektowania wnętrz, historii i teorii sztuk pięknych, budownictwa, nauki o człowieku oraz projektowania komputerowego.
  • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus!
  • Realizacja własnych eventów artystycznych na terenie Uczelni.
  • Możliwość aktywnego działania w grupie poprzez koło naukowe.
  • Wycieczki i wyjścia naukowe
  • Masz możliwość odbycia praktyk w biurach projektowych oraz w Ikea
  • Masz pomysł na własne wydarzenie artystyczne – Uczelnia jest do Twojej dyspozycji.

https://wspa.pl/studia-inzynierskie/projektowanie-wnetrz/

Wyższa Szkoła Przędsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl