Kadry i płace w prawie i praktyce

Университет: Университет Предпринимательства и Администрации в Люблине

Департамент : Центр послевузовского образования и обучения

Область науки: nauki humanistyczne

Формат обучения: e-learning

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Dla kogo?

Studia kierowane są do:
• osób poszukujących zatrudnienia lub zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych,
• specjalistów ds. zasobów ludzkich,
• osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie zarządzać sprawami kadrowo-płacowymi.

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych Kadry i płace w prawie i praktyce jest kształcenie profesjonalistów w obszarze prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, płacowej, podatkowej i ZUS. W ramach studiów słuchaczom zostanie przekazana specjalistyczna wiedza połączonej z praktycznymi umiejętnościami w ww. zakresie.

Charakterystyka kierunku

Program obejmuje pełny zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych. Studia zorganizowane są w przeważającej liczbie godzin w formie warsztatowej (40% teoria, 60% praktyka).

Czas trwania i organizacja zajęć

  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
  • forma prowadzenia studiów – blended learning

https://wspa.pl/studia-podyplomowe/kadry-i-place-w-prawie-i-praktyce/

Университет Предпринимательства и Администрации в Люблине
ул. Бурсаки 12
20-150 Люблин
www.wspa.pl

Отдел приема документов и помощи иностранным студентам (офис 026)
тел.: + 48 (81) 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Отдел обучения на английском языке (офис 024)
тел.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl