Kadry i płace w prawie i praktyce

Uczelnia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Wydział: Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: e-learning

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Dla kogo?

Studia kierowane są do:
• osób poszukujących zatrudnienia lub zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych,
• specjalistów ds. zasobów ludzkich,
• osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie zarządzać sprawami kadrowo-płacowymi.

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych Kadry i płace w prawie i praktyce jest kształcenie profesjonalistów w obszarze prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, płacowej, podatkowej i ZUS. W ramach studiów słuchaczom zostanie przekazana specjalistyczna wiedza połączonej z praktycznymi umiejętnościami w ww. zakresie.

Charakterystyka kierunku

Program obejmuje pełny zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych. Studia zorganizowane są w przeważającej liczbie godzin w formie warsztatowej (40% teoria, 60% praktyka).

Czas trwania i organizacja zajęć

  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
  • forma prowadzenia studiów – blended learning

https://wspa.pl/studia-podyplomowe/kadry-i-place-w-prawie-i-praktyce/

Wyższa Szkoła Przędsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl