Informatyka:Tworzenie innowacji i zarządzanie projektami – studia bezpłatne

Uczelnia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Wydział: Wydział Nauk Technicznych

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Informatyka – studia bezpłatne

Nowe darmowe studia na kierunku INFORMATYKA specjalność “Tworzenie innowacji i zarządzanie projektami”

Projekt: “Studia dualne na WySPIE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Oferujemy:

  • całkowicie darmowe studia 7-semestralne realizowane w systemie dualnym tj. minimum 50% zajęć u pracodawców,
  • płatny staż w trakcie studiów trwający łącznie 14 miesięcy – nie więcej niż 4 miesiące w roku – stypendium ponad 2100 zł
  • nowy, innowacyjny program kształcenia opracowany wspólnie z pracodawcami z branży IT
  • zwrot kosztów dojazdu na staż dla 10 osób
  • pokrycie kosztów zakwaterowania w przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania dla 10 osób w wysokości maksymalnej 1400 zł miesięcznie
  • nauka w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • nauka i ćwiczenia na nowo nabytym sprzęcie komputerowym

ZAPRASZAMY tylko 30 miejsc !!!! Rekrutacja do 30 września

Informacje:

telefon +48 4529411 w godzinach od 12 do 15

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego i przyniesienie do pokoju 313 lub przesłanie go na adres Uczelni – Bursaki 12, 20-150 Lublin z dopiskiem “Studia dualne”

Pliki do pobrania

Wyższa Szkoła Przędsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl