Administracja

Uczelnia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Nowe zadania, postęp technologiczny, rosnące wymagania interesantów wymagają permanentnego dostosowywania administracji do zmieniających się warunków.

Jako jedyni uczymy nie tylko tego jaka jest aktualnie, ale przede wszystkim jaka BĘDZIE administracja publiczna. Program kierunku uwzględnia najnowsze zmiany i trendy w administracji.

Przewiduje jakie umiejętności i kompetencje będą potrzebne i poszukiwane przez pracodawców.

Wykładowcy to doskonale zorientowani PRAKTYCY życia publicznego, którzy przekazują wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do sprawnego funkcjonowania w administracji.

Absolwenci kierunku administracja bez problemu znajdują zatrudnienie i są cenionymi, poszukiwanymi na rynku pracownikami.

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:
Administracja publiczna – W ramach specjalizacji administracja publiczna studenci nabywają wiedzę, kompetencje i umiejętności przede wszystkim z zakresu kierowania w administracji publicznej, zatrudniania w tej administracji, systemu podatkowego, jak również finansów samorządowych. Absolwenci, którzy wybierają tę specjalizację zwykle upatrują swojego miejsca na rynku pracy w administracji publicznej, centralnej, lokalnej lub samorządowej, albo marzą o karierze, w tym karierze politycznej w administracji różnego szczebla.
E-administracja

Czesne:
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 350 zł
Przy płatności semestralnej: 1 900 zł
Przy płatności rocznej: 3 800 zł

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • administracji samorządowej (urzędach miast, gmin, starostwach powiatowych, urzędzie marszałkowskim),
 • instytucjach samorządowych (urzędach pracy, zakładach pomocy społecznej),
 • administracji rządowej (ministerstwach, urzędach wojewódzkich i jednostkach podległych),
 • instytucjach oświatowych,
 • organizacjach niekomercyjnych (fundacjach, stowarzyszeniach),
 • działach administracyjnych instytucji komercyjnych

Warto u nas studiować Administrację!

Atuty kierunku:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
 • Kształcenie praktyczne.
 • Praktyki w prestiżowych instytucjach w kraju i za granicą!
 • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus.
 • Możliwość udziału w WSPA w bezpłatnych szkoleniach potwierdzanych certyfikatem.
 • Wycieczki do instytucji związanych z administracją.
 • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia.

Sylwetka absolwenta

 • zna najnowsze trendy dotyczące zarządzania w administracji,
 • posiada gruntowną wiedzę i praktyczne umiejętność związane z pracą w administracji,
 • zna przepisy prawa, umie je interpretować i stosować w codziennej praktyce,
 • potrafi zdiagnozować potrzeby społeczne, zaprojektować i wdrożyć zasady partycypacji,
 • jest profesjonalnie przygotowany do aplikowania na stanowiska urzędnicze administracji rządowej i samorządowej,
 • potrafi korzystać z najnowszych rozwiązań informatycznych stosowanych w administracji.

Pliki do pobrania
Administarcja- Program studiów- nabor 2018-2019

 

Wyższa Szkoła Przędsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl