Zarządzanie

Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Do absolwentów studiów I stopnia pragnących podjąć pracę w roli przedsiębiorców, menedżerów, specjalistów i konsultantów. Do osób zainteresowanych zdobyciem zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz kształtowaniem krytycznego i oryginalnego myślenia o jej przydatności i skuteczności. Do pragnących kreować aktywną postawę wobec problemów etycznych i społecznych biznesu oraz poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim.

Tytuł zawodowy: magister

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Zarządzanie nowoczesną organizacją
  • Przywództwo w biznesie

Możliwości zatrudnienia

  • przedsiębiorstwa usługowe, produkcyjne i handlowe oraz inne podmioty gospodarcze
  • własna działalność biznesowa
  • organizacje publiczne i instytucje administracyjne
  • organizacje, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne
  • agencje marketingowe i reklamowe

Dodatkowe informacje

https://www.wsns.lublin.pl/oferta/studia-magisterskie/zarzadzanie-studia-magisterskie

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
ul. Zamojska 47,
20-102 Lublin
www.wsns.lublin.pl

Punkt rekrutacyjny
tel.: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów licencjackich i magisterskich
tel.: +48 (81) 531 85 56
dziekanat@wsns.lublin.pl
podania@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów podyplomowych
tel.: +48 (81) 441 33 11
podyplomowe@wsns.lublin.pl