Pielęgniarstwo

Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Wydział: Wydział Nauk Medycznych

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Osoby, które zamierzają studiować pielęgniarstwo, muszą być świadome, że jest to zawód zaufania społecznego o szczególnie doniosłym znaczeniu publicznym w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. Jest to profesja o wyjątkowym charakterze, której misyjność jest związana z opieką nad pacjentem, ma jednoznacznie określone zadania, gdzie wymogi formalnoprawne uprawniające do wykonywania zawodu są ściśle powiązane z pożądanymi społecznie wymaganiami pozaformalnymi wynikającymi z misyjnego charakteru pielęgniarstwa, takimi jak nienaganna postawa moralna, etyczna, wysoka kultura osobista, godne podejście do pacjenta oraz przestrzeganie tajemnicy związanej z wykonywaną pracą.

Tytuł zawodowy: licencjat

Przykładowe przedmioty w ramach kierunku

 • Badania fizykalne
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie
 • Promocja zdrowia
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Dietetyka
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

 

Możliwości zatrudnienia

 • Szpitale
 • Jednostki systemu ratownictwa medycznego
 • Zakłady podstawowej opieki zdrowotnej
 • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • Podmioty lecznicze
 • Ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej
 • Sanatoria i uzdrowiska
 • Domy pomocy społecznej
 • Placówki nauczania i wychowania
 • Uczelnie, instytucje naukowo-badawcze

Dodatkowe informacje

https://www.wsns.lublin.pl/oferta/studia-licencjackie/pielegniarstwo

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
ul. Zamojska 47,
20-102 Lublin
www.wsns.lublin.pl

Punkt rekrutacyjny
tel.: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów licencjackich i magisterskich
tel.: +48 (81) 531 85 56
dziekanat@wsns.lublin.pl
podania@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów podyplomowych
tel.: +48 (81) 441 33 11
podyplomowe@wsns.lublin.pl